ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022

PRESSURE IS A SCALAR PHYSICAL QUANTITY

 PRESSURE IS A SCALAR PHYSICAL QUANTITY

H πίεση είναι ένα μονόμετρο φυσικό μέγεθος, που ισούται με το πηλίκο της κάθετης σε μια επιφάνεια δύναμης F προς το εμβαδό Α της επιφάνειας.

FIRST PUBLIC EXPERIMENT EXPLORING ATMOSPHERIC PRESSURE

Magdemburgo- pressure-1654: Otto von Guericke  (originally spelled  Gericke,   German pronunciation:   [ˈɡeːʁɪkə] ) (November 20, 1602 – May 11, 1686 Otto von Guericke  
is a  German scientist, inventor
He  
made  demonstrations on the physics of the vacuum, 
atmospheric pressure and his advocacy for the reality of "absolute space,"  
was significant contribution to the ScienceΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου