ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

Highly Cited Researchers

 11 Greak sientists are reffered in https://clarivate.com/highly-cited-researchers/  

Highly Cited Researchers have demonstrated significant and broad influence reflected in their publication of multiple highly cited papers over the last decade.