ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο. Παραγγελία στο email: gakon67(at)hotmail.com

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ για λίγους!!!A)Σε μια ισόθερμη εκτόνωση όταν ο όγκος αερίου σταθερής μάζας αυξηθεί κατά ΔV= 2 L, τότε η πίεση του μεταβάλλεται κατά 50%। Ποιος ο αρχικός και τελικός όγκος του αερίου;


Β) Mια ποσότητα ιδανικού αερίου έχει όγκο V και εκτονώνεται μέχρι να αποκτήσει

όγκο κ V ( κ >1 ) με δύο τρόπους i) ισόθερμα οπότε αποκτά πίεση P
ii)ισοβαρώς οπότε αποκτά θερμοκρασία T
Άρα θα ισχύει ότι

α) P / T = σταθ। β)Τ / Ρ = σταθ γ) Ρ Τ = σταθ δ) Ρ Τ= 2κ


Γ) Σε πόση πίεση πρέπει να 6ρίσκεται ποσότητα ηλίου μέσα σε φιάλη 20 λίτρων, ώστε με αυτή να γεμίσουμε 500 όμοια μπαλόνια σε όγκο 4 λίτρων και πίεση 1 atm;
Να θεωρηθεί ότι δοχείο και μπαλόνια 6ρίσκονται στην ίδια θερμοκοασία.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ


Θέμα 1

Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με εξίσωση
Χ = 10 + 5 t
α) Ποια η αρχική θέση και η ταχύτητα του σώματος
β)Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας- χρόνου και
θέσης – χρόνου
γ) ποια η θέση του σώματος την χρονική στιγμή 2 s ;
δ)ποια η μετατόπιση του σώματος από την χρονική στιγμή 2 s έως 4 s ;Θέμα 2

Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με αρχική θέση - 10 m και κινείται με ταχύτητα 10 m/s.
Α) Να γραφεί η εξίσωση κίνησης
Β)Ποια χρονική στιγμή περνά από την αρχή των αξόνων ;
Γ)Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου και θέσης –χρόνου


Θέμα 3

Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με εξίσωση
Χ = -30 +6 t
α) Ποια η αρχική θέση και η ταχύτητα του σώματος
β)Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας- χρόνου και
θέσης – χρόνου
γ) ποια η θέση του σώματος την χρονική στιγμή 10 s ;
δ)ποια η μετατόπιση του σώματος από την χρονική στιγμή 10 s έως 40 s ;
Δ) Πότε το σώμα περνά από την αρχή των αξόνων;

Κοντόκωστας Ε. Γιώργος
Φυσικός