ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015

Einstein emphasized that his general theory of relativity built on the work of


Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

Εγγεγραμμένες γωνίες σε κύκλο.

Το σενάριο αυτό, υπενθυμίζει στους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου την επίκεντρη γωνία και μέσω αυτής παρουσιάζει την εγγεγραμμένη γωνία σε κύκλο. 
SPACE TRAVEL AND THE SURVIVAL OF HUMAN RACE: Death from Above: Mass Extinctions Tied to Comet S...

SPACE TRAVEL AND THE SURVIVAL OF HUMAN RACE: Death from Above: Mass Extinctions Tied to Comet S...: Many of Earth's mass extinctions over the eons have been caused by comet strikes, a new study suggests

Using aeronautics to teach physics!!!

A very interesting way to teach physics