ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Σάββατο 27 Αυγούστου 2016

GAME OF LIFE

game "life"Most of the work of John Horton Conway, a mathematician at Gonville and Caius College of the University of Cambridge,      ......................
The Game


 3D  :http://gameoflife.samuellevy.com3D