ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

ACCELERATING EDUCATION: URBAN GEOLOGY

ACCELERATING EDUCATION: URBAN GEOLOGY: URBAN GEOLOGY : EDUCATIONAL PROPO0SAL FOR ATHENS ATHENS CHECK IN Learn more about urban geology for Athens Center following the walktrai...

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ

Πατήστε για την ΆΣΚΗΣΗ

Πάρτε χαρτι και μολύβι, υπολογίστε την απαντήση σε κάθε ερώτηση και κάντε κλικ στην σωστή απάντηση που σκεφτήκατε.
Αφού μελετήσετε/συγκρίνετε την απάντηση που σας προτείνει , συνεχίστε στην επόμενη ερώτηση.

Συμπληρώστε στα σχόλια την απάντηση σας στην ερώτηση 7.