ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

HORIZONTAL MOTION

EXERSISE 1


VIDEO 1 (Projectile Motion )

VIDEO 2 (Teaching with style; Mechanical Energy Conservation)

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

Currie

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014

1st LESSON - Mechanics
Galileo Galilei

 

Galileo designed accurate sketches of moon. He used technics of a painter. He was looking trough a telescore with  one eye and the shape of # on the wall with the other eye. The combination from  the icons of his eyes was a technic of a painter 39-17-02/52 Sabatelli, Luigi. Galileo Galilei (156...

He inspired the theory of pendulum in the church.
He calculated the time using his pulse.

or using water.


Free fall on the moon ( hammer -Feather)


You can show free fall with cheap and everyday objects.
The left bottle is filled with water and the right bottle is almost empty!!!
CHALLENGE YOUR STUDENTS- MAY BE THE NEXT GALILEO IS IN YOUR CLASS
If you let a stone to fall from a great height you will observe the following measurements:

5 m in 1 s
20 m in 2 s
45 m in 3 s
???m in 4 s
??? m in 5 s      , Can you guess how many meters the stone falls in 4 s or 5 s. What conclusion can you deliver?
Paper-pen

VIDEO????
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014

Nicaragua says meteorite probable cause of blast in capital

MANAGUA (Reuters) - A mysterious late-night blast in the Nicaraguan capital of Managua that left a crater 12 meters (40 feet) wide was most likely caused by a meteorite, government scientists said on Sunday.
 
 Tunguska Anti matter or meteorite
 
Russia February 2013