ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο. Παραγγελία στο email: gakon67(at)hotmail.com

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

2nd SHIC on Environment & Culture.

 2nd SHIC on Environment & Culture

Successful digital conference was held in collaboration with Greece and China.

The 2nd SHIC on Environment & Culture was planned to take place in Delphi on 17-19 September 2021.PROGRAM:     https://shap-conference.com/wp-content/uploads/2021/09/scprogram169.pdf

ABSTRACT: http://zitafiles.info/Platania/SINO/abstractbook1609.pdf


Interesting presentation about historical and geological aspects.

The inner city of Athens in Greece:

a Palimpsest of Urban Geo-Archaeology.

 

1George E Kontokostas, 2Aggeliki G Kontokosta

 

1gakon67@hotmail.com , National and Kapodistrian University of Athens, Greece

2 aggeliki.kontokosta@gmail.com, School of Architecture.National Technical University of Athens, Greece.

 

Apart from being an attraction in Athens city centre Monastiraki is an area rich in historical elements of various eras. More specifically one can see roman, byzantine, neoclassical and modern buildings which extend to and are limited by different levels in different altitude according to the historical era to which they belong.  The difference in altitude reveals the Palimpsest of the buildings throughout centuries, as well as the fact that the level of the city is changing upwards.

Levels vary as follows: the Roman Market and Adrianus’s Library are at the lowest level, Byzantine churches as Pantanassa (11th century AD) are at the intermediate level and modern buildings of the twentieth century are at the highest level.

The landscape Architectural design of the outdoor environment and spaces, both within and beyond the built environment, help us to design walk trails which combine geological and historical points of interest and to notice the conservation and sustainability of development in an open socio-environmental system.

Most people think that the urban area is poor for geological study and contains few useful geological data “With all the constructions, the initial data that could provide the references for the tectonic regime have been lost” (Chuang Xu et al., 2015). This thought derives from the fact that “In urban areas the initial surface has been shaped due to the rapid growth, in a way that covers the needs of the inhabitants of a region. The land surfaces have been built and sharpened artificially, roads have been constructed, and the hydrographic networks have been changed and shaped, while natural surface have been fragmented and degraded, hence the constructed landscape is “poor” for geological study (Zervopoulou and Pavlides, 2016). In our research we studied the city in the light of geology, the designed geological walk trail is a practical endorsement, where the visitors will use fieldwork skills to identify a range of rocks and geological materials in the built environment and can also be informed about geological and archeological features of the area. For that purpose we selected stops which were very closed to each other, they were in an area with rich historical geological features (river: Eridanus, hills: Lycabettus, the Acropolis, Philopappus) and they had a wide range of rocks in the built environment.

 In this specific study:

1 Monastiraki-2 Kapnikarea-3 Pantanassa-4 Library of Hadrian -5 Roman Market,

is the walk trail that was selected. These geo-archeological selected sites reveals how  geological and archaeological elements coexist or  are integrated between them in the same area.

Keywords:   geo-archaeology, architectural landscape, archaeological and rock art sites, geological walk trail, urban geology, geology teaching, secondary school.

 

References:

Bakopoulou, A., Antonarakou, A., Loizos, S., Zambetakis –Lekkas, 2016.

Development and precodification of a lithosphere questionnaire as a tool in

educational research (Geosciences). Bulletin of the Geological Society of

Greece, 50(1), 201-208 https://doi.org/10.12681/bgsg.11720

Bouras, Ch., 2017, Byzantine Athens. 10th-12th centuries, Routledge – Benaki

Museum, Athens.

Chuang, X., Hai-hong, W., Zhi-cai, L., Jin-sheng, N. and Hua-liang, L., 2015.

Multilayer stress from gravity and its tectonic implications in urban active fault

zone: A case study in Shenzhen, South China, J. of Applied Geophysics, 114,

174-182

Kontokostas G, Antonarakou A, Fountopoulou M, Drinia H, Lozios S

2019,URBAN GEOLOGY: EDUCATIONAL PROPOSAL FOR GEOSIENCE.

A CASE STUDY FROM THE INNER CITY OF ATHENS, GREECE, 15th

International Congress of geological Society of Greece, Athens 22-24

May 2019.


1 σχόλιο:

  1. The Beginner's Guide to Baccarat
    With the aim of making some serious money from worrione the game, a beginner's guide will help 인카지노 you make some money with this Mar 14, 2018 · Uploaded by Dave Wray 샌즈카지노

    ΑπάντησηΔιαγραφή