ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

ACCELERATING EDUCATION: ASTROPHYSICS - 天体物理学

ACCELERATING EDUCATION: ASTROPHYSICS - 天体物理学:                                 CROSSWORD FRACTALS link NEWTON'S  NOTES DOPPLER EFECT                       ...

New Evidence May Identify Mystery Object at Milky Way Galaxy's Core

New Evidence May Identify Mystery Object at Milky Way Galaxy's Core

ACCELERATING EDUCATION: Doppler Effect

ACCELERATING EDUCATION: Doppler Effect: Theory Exercise 1 Exercise 2 Video 1 Video 2

Κυριακή 8 Μαρτίου 2015

Γενική Θεωρία σχετικότητας
Γύρω από τον κεντρικό γαλαξία παρατηρούμε 4 φωτεινές μουντζούρες. Κάθε μία από αυτές είναι  μια διαφορετική οπτική γωνία του ίδιου κβαζαρ. Ο γαλαξίας τυχαίνει να πέφτει ακριβώς στο κέντρο, στην πορεία της ακτίνας, παρέχοντας πολλές πληροφορίες για το σύμπαν. 


Οι Pound-Rebka παρήγαγαν μια ερυθρή μετατόπιση Doppler, μετακινώντας την πηγή προς τα πάνω,  η οποία αντιστάθμιζε τη βαρυτική κυανή μετατόπιση. Χρησιμοποιήθηκε ο πύργος Jefferson του κτιρίου φυσικής στο πανεπιστημίο του Harvard, ύψους 23 μέτρα.