ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο. Παραγγελία στο email: gakon67(at)hotmail.com

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011

Refraction of waves

The diagram below shows plane wavefronts incident on a boundary between two media


A and B. 
 
 
 
  The ratio

refractive index of medium B/ refractive index of medium A           is 1.4.

The angle between an incident wavefront and the normal to the boundary is 50

.
(ii) On the diagram above, construct three wavefronts to show the refraction of the


wave at the boundary.(i) Calculate the angle between a refracted wavefront and the normal to the boundary.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

IB TRAVELING WAVES

Graph 1 below shows the variation with time t of the displacement d of a travelling


(progressive) wave. Graph 2 shows the variation with distance x along the same wave of

its displacement d.


Use the graphs to determine the amplitude, wavelength, frequency and speed of


the wave.

Amplitude: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wavelength: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Frequency: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Speed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011

IB WAVES


A travelling wave is created on a string. The graph below shows the variation with time t of the


displacement y of a particular point on the string.


The variation with distance x of the displacement y of the string at t =0 is shown below.(a) Use information from the graphs to calculate, for this wave,


(i) the wavelength.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(ii) the frequency.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(iii) the speed of the wave.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .