ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

ROCK CYCLE (Η ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ)

3 ROCKS TYPE (3 ΕΙΔΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ)


Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΡΑΝΙΤΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ

ROCK CYCLE
(Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ)
                                                                3 PROCEDURES  (3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)


ΓΝΕΥΣΙΟΣ-ΚΟΚΚΟΙ- ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ-ΜΑΡΜΑΡΟ-ΛΑΒΑ-ΓΡΑΝΙΤΗΣ-ΓΝΕΥΣΙΟΣ
GNEISS-SENDIMENT-LIMESTONE-MARBLE-MAGMA-GRANITE-GNEISS
ΜΑΡΜΑΡΟ-ΛΑΒΑ-ΓΡΑΝΙΤΗΣ-ΓΝΕΥΣΙΟΣ-ΚΟΚΚΟΙ- ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ-ΜΑΡΜΑΡΟ

MARBLE-MAGMA-GRANITE-GNEISS-SENDIMENT-LIMESTONE-MARBLEΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΝΑΣΑ

Πετρολογικός κύκλος

Γεωλογική ιστορία της Ευρώπης και της Ελλάδας

Η κυκλικότητα των πετρωμάτων.