ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο. Παραγγελία στο email: gakon67(at)hotmail.com

Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

Η πολυσυζητημένη άσκηση!!!


ΑΠΑΝΤΗΣΗΚυριακή 27 Μαΐου 2012


Φυσική Α Λυκείου
Από την κορφή  κεκλιμένου επιπέδου κλίσης 30 μοίρών, ρίχνεται σώμα με ταχύτητα 18 m/s, όπως φαίνεται στο σχήμα.
Σε 4s φτάνει στη βάση  του κεκλιμένου στο σημείο Β με ταχύτητα 10 m/s , και συνεχίζει στο οριζόντιο δάπεδο με συντελεστή τριβής 0.2.
Δίνεται το g=10 m/s^2

A) Να γίνουν αναλυτικά τα διαγράμματα  α-t , v-t και x-t για τη συνολική κίνηση του σώματος.
Β) Ποιος ο συντελεστής τριβής στο κεκλιμένο επίπεδο;
Γ) Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος , όταν έχει διανύσει 21 μέτρα στο οριζόντιο δάπεδο.
Δ)Ποια η μηχανική ενέργεια του σώματος στη θέση Α, αν έχει μάζα m= 2Kg;
Ε)Ποια η θερμότητα που εκλύεται στο περιβάλλον κατά την συνολική κίνηση του σώματος.