ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Κυριακή 23 Μαΐου 2010

ΑΣΚΗΣΗ

Η απερίγραπτη κίνηση της ράβδου. ˜˜˜˜

Μια ομογενής ράβδος έχει μάζα 200 g, μήκος 30 cm και αρχικώς ακινητεί σε λείο οριζόντιο τραπέζι. Σε κάποια στιγμή χτυπιέται κάθετα από μία οριζόντια δύναμη σε σημείο που απέχει 10 cm από το μέσον της και της μεταβιβάζεται ορμή 3 Ns. Να περιγράψετε την κίνηση που θα επακολουθήσει.

ΑΣΚΗΣΗ

61. Δοκιμές υποθαλάσσιες ˜˜˜

Δύο μεγάλου μήκους χάλκινοι σωλήνες βυθίστηκαν σε μεγάλο βάθος στον ωκεανό. Ο ένας είναι ερμητικά σφραγισμένος στα δύο άκρα του, ενώ ο άλλος έχει το ένα του άκρο ανοικτό. Τι θα συμβεί με τον κάθε σωλήνα;

Τρίτη 18 Μαΐου 2010