ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022

PRESSURE IS A SCALAR PHYSICAL QUANTITY

 PRESSURE IS A SCALAR PHYSICAL QUANTITY

H πίεση είναι ένα μονόμετρο φυσικό μέγεθος, που ισούται με το πηλίκο της κάθετης σε μια επιφάνεια δύναμης F προς το εμβαδό Α της επιφάνειας.

FIRST PUBLIC EXPERIMENT EXPLORING ATMOSPHERIC PRESSURE

Magdemburgo- pressure-1654: Otto von Guericke  (originally spelled  Gericke,   German pronunciation:   [ˈɡeːʁɪkə] ) (November 20, 1602 – May 11, 1686 Otto von Guericke  
is a  German scientist, inventor
He  
made  demonstrations on the physics of the vacuum, 
atmospheric pressure and his advocacy for the reality of "absolute space,"  
was significant contribution to the Science