ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο. Παραγγελία στο email: gakon67(at)hotmail.com

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

CIRCULAR MOTION


What the driver must do, to avoid loosing the control of his car?

Thinking that ΣF=mu^2/R,  Fricton=mu^2/R, μΝ=mu^2/R, μmg=mu^2/R, μg=u^2/R . So he must reduse his velocity or increase  the radius.

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΑΣΚΗΣΗ 1
Σε μια εξαναγκασμένη ηλεκτρική ταλάντωση, να σχεδιάσετε την ένταση ηλεκτρικού ρεύματος σε συνάρτηση με το χρόνο για συχνότητες f1 μικρότερη της f2 μικρότερη της ιδιοσυχνότητας και την περίπτωση όπου η ιδιοσυχνότητα είναι μικρότερη της f1 με μικρότερη της f2 , ( να μελετηθεί και το αντίστροφο πρόβλημα)

ΑΣΚΗΣΗ 2

Σε μια εξαναγκασμένη μηχανική ταλάντωση με χ=10 ημ2t με μάζα 2 Kg και Κ=32Ν/m, να υπολογίσετε την ολική ενέργεια της ταλάντωσης.

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2012

Εξαναγκασμενη ταλάντωση- Διακρότημα

ΘΕΜΑ 1

 Κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων περιλαμβάνει πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=2mH και πυκνωτή χωρητικότητας C=80μF και συνδέεται με εναλασσόμενη τάση V=v ημωt, απορροφώντας ενέργεια με τον βέλτιστο τρόπο. Αν εισάγω ένα διηλεκτρικό στον πυκνωτή, πως θα μεταβληθεί η συχνότητα ταλάντωσης του κυκλώματος;
ΘΕΜΑ 2Ένα σώμα εκτελεί περιοδική κίνηση, που είναι αποτέλεσμα σύνθεσης δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιου πλάτους, διεύθυνσης, θέσης ισορροπίας και παραπλήσιας γωνιακή ταχύτητας.

Άν το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης του σώματος είναι 20m με περίοδο ταλάντωσης του πλάτους 2s και η περίοδος ταλάντωσης του σώματος είναι 1/11 s.

Α) Ποιές οι εξισώσεις των δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που συνθέτουν την τελική κίνηση του σώματος;

Β)Ποια η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο;

Γ) Πόσα διακροτήματα πραγματοποιούνται σε 10s;

 Δ)Πόσες φορές περνά το σώμα από τη θέση ισορροπίας σε 10s ;

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012

ΕΥΚΟΛΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΡΟΠΕΣ!!!

Γραπτή εξέταση της Γ λυκείου

στη

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1)Ένα στερεό σώμα εκτελεί στροφική κίνηση.Η κινητική του ενέργεια λόγω περιστροφής είναι ανάλογη

α) της μάζας

β) του τετραγώνου της γωνιακής ταχύτητας

γ)της στροφορμής

δ)της γωνιακής μετατόπισης2) Η μονάδα της ροπής αδράνειας είναι

α) Kg

β)m

γ)joule

δ)Kg m²3)Όταν διπλασιαστεί η γωνιακή ταχύτητα ενός στερεού σώματος, τότε η στροφορμή του

α) παραμένει σταθερή

β)διπλασιάζεται

γ)υποδιπλασιάζεται

δ)τετραπλασιάζεται4)Όταν μια ρόδα ακτίνας R κυλάει με γωνιακή ταχύτητα ω και μεταφορική ταχύτητα v , ισχύει

α) ω = v R

β) v = R/ω

γ) v = ω R

δ) ω v = R5) Ένα σώμα μάζας m απέχει απόσταση r από τον άξονα περιστροφής του.

Η ροπή αδράνειας του είναι

α) mr

β) 2mr

γ)mr²

δ)mr/2ΘΕΜΑ 21) Δείξτε ότι ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής ισούται με την συνολική ροπή των δυνάμεων.2)Ένας άνθρωπος περιστρέφεται με ανοικτά τα χέρια. Κάποια στιγμή μαζεύει τα χέρια του. Η γωνιακή ταχύτητα του

α)Αυξάνεται

β)Μειώνεται

γ)ΔιατηρείταιΔικαιολογείστε την απάντηση σας

3) Μια σφαίρα μάζας 2 Kg κινείται με μεταφορική ταχύτητα 20 m/s.Ποιά η κινητική ενέργεια της.

Δίνεται ότι Ι= mR² /54)Ομογενής ράβδος μήκους 3 m και μάζας m = 2 Kg περιστρέφεται γύρω από άξονα κάθετο στο άκρο του με γωνιακή ταχύτητα ω = 10 rad/s.

Άν η ροπή αδράνειας της ράβδους ως προς άξονα που περνά από το κέντρο μάζας του είναι m L² /12.

Υπολόγισε

Α)Την στροφορμή του

Β)Την κινητική του ενέργεια λόγω περιστροφής.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ : gakon67@hotmail.com
Η ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ  ΜΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.