ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011

ORDERING-Παραγγελία

If you want to order this experiment send e-mail: gakon67@hotmail.com and explain which one you want to buy and how many items. The experiment will be send to you with a courrier.


radiometer --------------------15 euro (ακτινόμετρο)
density--ice experiment-------  15 euro ( πείραμα πυκνότητας)

gyroskopio---------------------15 euro (γυροσκόπιο)

free fall-------------------------15 euro ( Πείραμα ελεύθερης πτώσης)

Try to see them at the link: Experiments
Electric Current

If you wish to have one of this lighting ball, please send me an email to gakon67@hotmail.com ( the cost is only 15 euro)