ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020

ACCELERATING EDUCATION: INERTIA

ACCELERATING EDUCATION: INERTIA: Inertia  is the property of bodies to resist changes in motion. Things at rest tend to stay at rest, things moving tend to continue movi...

Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020

ACCELERATING EDUCATION: HORIZONTAL MOTION

ACCELERATING EDUCATION: HORIZONTAL MOTION: EXERSISE 1 VIDEO 1 (Projectile Motion ) VIDEO 2 (Teaching with style; Mechanical Energy Conservation)

ACCELERATING EDUCATION: Projectile Motion

ACCELERATING EDUCATION: Projectile Motion: You can begin with this video then continue with these exercises: Exercise 1   Exercise 2

ACCELERATING EDUCATION: Torque - Exams

ACCELERATING EDUCATION: Torque - Exams