ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ

Πατήστε για την ΆΣΚΗΣΗ

Πάρτε χαρτι και μολύβι, υπολογίστε την απαντήση σε κάθε ερώτηση και κάντε κλικ στην σωστή απάντηση που σκεφτήκατε.
Αφού μελετήσετε/συγκρίνετε την απάντηση που σας προτείνει , συνεχίστε στην επόμενη ερώτηση.

Συμπληρώστε στα σχόλια την απάντηση σας στην ερώτηση 7.