ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009

Τυχαιότητα ή σκοπιμότητα των φυσικών σταθερών;

H ταχύτητα του φωτός εξαρτάται από τη μαγνητική και τη διηλεκτρική σταθερά του κενού. Αυτή η παράδοξη σχέση και η ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων δυνάμεων της φυσικής επηρέασαν τις απόψεις σημαντικών φυσικών για την τυχαιότητα ή την σκοπιμότητα της δημιουργίας του κόσμου μας.
Ενδεικτικά αναφέρω τον κοσμολόγο Rees (1981)
που ανέφερε ότι ‘σκέφτομαι, για αυτό το σύμπαν είναι έτσι’.
Ο Carter (1974) αναφέρει ότι οι μεγάλοι αριθμοί (ηλικία σύμπαντος, πυκνότητα σύμπαντος) συμπίπτουν διότι υπάρχει λογική ζωή στο σύμπαν.
Ο έλληνας Παπαγιάννης (1978) εξήγησε ότι αν ήταν διαφορετικές οι τιμές της παγκόσμια σταθεράς G ή της μάζας του ηλεκτρονίου θα περιοριζόταν η ανάπτυξη της ζωής ή θα καταστρεφόταν.
Η ανθρωπολογική αρχή (Anthropic Principle) ή παρόμοιες παρατηρήσεις διατυπώθηκαν από τους Cartier(1974), Hawking(1974), Wheeler (1974) και Car(1979).
Ο νομπελίστας Weinberg θεωρεί το σύμπαν χωρίς νόημα, ενώ ο νομπελίστας Penzias βλέπει τις εξελίξεις της Φυσικής μια επαλήθευση της Βίβλου.
Ο έλληνας φυσικός Νανόπουλος αποδέχθηκε ότι οι σύγχρονες ανακαλύψεις θα ξεκαθαρίσουν σε κάποιους ότι το σύμπαν είναι αυτοδημιούργητο, αλλά και σε ορισμένους θα δώσουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τη δόξα του Δημιουργού.
Πάντως φαίνεται ότι το σύμπαν έχει πολλά δείγματα σκοπιμότητας και όχι μόνο αναγκαιότητας ή τύχης.
Όπως σχολιάζει ο έλληνας φυσικός Κοντόπουλος, υπάρχουν πολλοί που διατηρούν στάση επιφυλακτική απέναντι σε τέτοια διλλήματα, δεν συζητούν τέτοια ‘επικίνδυνα’ θέματα. Μπορούν όμως να απαντήσουν στη φράση του Einstein ότι το σύμπαν σαν σύνολο είναι κατανοητό από τον άνθρωπο, γιατί το σύμπαν και ο άνθρωπος έχουν την ίδια αρχή και καταγωγή.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009

The demystification of Science.The demystification of science and rationality, as a strategy to society.


A full democratization of education will improve the quality of life and will help in designing a secure and stable, modern society.
Whatever
invalidates the unilateral way of thinking in the people’s minds will contribute to the liberation of humanity.

Each ideology, which is a challenge what someone inherited as a belief, reinforces their enlightenment. Science is rigid, has ceased to be a tool for change and liberation.

It has a deformative power and George Orwoyel would say “ science is the police of the thought” . Science solves problems of society, but it also creates new problems

(From Aid to AIDS).

The separation between state and science promotes the society of knowledge. Education without the stifling dominance of science, leads to free development of students. The knowledge embedded in skills as we design and solve problems. There is not always written in bibliography, but we can learn it with exercise, and knowledge passes by the way of craftsmen and apprentices of a guild. This creates a relationship between the inwardness of tradition and innovation. This knowledge is applied with the process through which we adopt and transmit the technologies which are applications of theory in specific contexts of solving problems.

The purpose of education is to help young people lead their own lives, in society and develop the natural world that surrounds them.

Young people’s minds mast be reinforced and not forced them into any easy acceptance of views. Haider dispiritingly declared that humanity as a whole has not yet come out of the prehistory of thought. We still live in the middle ages. We rarely find people who can think for one original purpose.
The original thinking and its open assessment are obstructed, even perhaps is destroyed by the negative attitude and the stubbornly slow hearing and the popularization by the policy of creed and religion against thought.

The truth taught by the Baal Eminence is permanently exiled, when it is visible it causes hatred and ridicule, it seems something like there is racism to anyone who is thinking aloud. Society tries to rein in children, to organize them, to reduce their imagination, to land them on a life without curiosity. At the same time few people allowed to develop their imagination.

The memory can be strengthened by practice. The analytical methods, the strict standard sequence may pass and be leached in mathematical education, the theoretical rationale of the chess player.

To prevent children from learning through memorization means that we lead the muscles of mind to atrophy, perhaps permanently. So, as far as the cerebral skills, the developing receptivity and interpretation, are concerned many things that can be enhance and enriched with teaching and practice.

There is no teaching way to develop creativity. The innovative transformational thinking in the arts, in the science and philosophy is born through mysterious bumps in quantum leaps when conscious and subconscious meet.
The aids can be taught - music, structure, mathematical notation-but the transformative use of these instruments to new mapping of the human potential can not be foreseen or institutionalized.
Only then it will be able to counter and replace anything it is not sufficient, without spend our lives working in a unique idea.

The reinforcement of the imagination and the real spirit of opposition can be obtained by learning several languages and by dealing with art. This way young people can understand the different paths they have followed from the philosophy of various cultures. The fertile thought can be and must be in the education and the general climate of recognition.

As Elytis wrote in the {Open cards} the lack of imagination changes the human being to a disabled man of reality.

In the past, every adult was a teacher. People lived and learned through practice. Now only the educational system is recognized with the right to teach, in a way one could claim that someone is trying to destroy the young people.

An alternative education resembles today as the only escape route for the youngster, as Kafka refers in the text of the ‘Statement to the Academy’.

Proposals for new education must come from friends and not by remotely wiseacre thinkers. "These schools serve as institutional factories.

Everyone is invited to participate in the education of young people and to contribute to the enrichment of culture. The pluralistic methodology with the introduction of views in our teaching, will contribute to the discovery even the change of the world characteristics. I hence mention the alternative cosmologies from the Bible and the Iliad. We should not forget that the Pythagorean proposal that earth is moving, was characterized ridiculous by Ptolemy in the book of the Structure (as shown on p. 82 against the method).Also the selection of courses from
students and their parents is essential
for the democratic development of society. The compulsory
courses, the blind obedience to the decision of the
scientists, and the uncritical acceptance of them remind
views of the Cardinals in the past times.
The main axis in a democratic education can be the
acquaintance with the major propagandists of all
sectors. So the student can enhance his
capability of resistance against propaganda,
including the propaganda called
logical argument. The study of the major ideologies
as historical events including the
science will help young people to have free decision.
Only this way the special and sometimes unique skills of every child will be exploited.
Gradually old traditions are rediscovered. Until now whenever traditions were contradicted the established system of values, were characterized terrifying or nonexistent.
Science is not more significant than other life forms. In a free society members have the ability to decide and live according to their beliefs. They can voluntarily choose to become scientists in universities and factories, as in the antiquity, the ancient Greeks had slaves who contributed to the progress of their culture. We will consult, them but we will not let them impose their ideology on our children. We can not let them deal with human relationships in schools, educational programs or to reform prisons, only with the scientific way.The results of an education which demystifies the science and accepts human cultures would be:

-The development of internal balance and ecological consciousness.
- The development of new practice of education and teaching methods, which will protect the future of European society from all ideologies, including science.
-The demystification of science and rationality as a strategy in society.
-The social organization of education can provide answers to contemporary issues that transcend traditional divisions of humanities.
- The elimination of the sweeping brutality of our scientific era.

---Someone could support that: science holds a special position among the other systems of knowledge. We can mention the landing on the moon, the treatment of diseases by modern medicine.

But are these results dew only to the scientific methods? Did not data, coming from non scientific areas, contribute to the development of science?
Practical botany, astronomy of mystics (Newton-astrology), treatment of the sick in primitive societies contributed the advancement of science.
Does logical thought and good scientific method or a happy coincidence lead only to success? Is it only the neutral handling of data that enhances development of society?


I would like to present you an example.

Philolaus was not a rigorous scientist, but an insane Pythagorean theorist with incredibly ridiculous theories, as assessed by the professional astronomer Ptolemaios.sel.103 versus

The Philolaus (6th-5th century BC) was the first who dethroned the Earth from the center of the universe and put into place a fiery ball a focal point around which the Earth turns once every 24 hours. He considered that the Sun, Earth and moon orbiting this fiery ball. The invention is the Pythagorean Philolaus - that the Earth and Moon move - was a real revolution for its time. Today we accept that the outbreak of Philolaus and the Pythagoreans were the Sun.

It was impossible to spread the idea of Filolaou , nor of the Aristarchus Samios that supported the heliocentric system, because of the tremendous prestige of Aristotle's view about Earth.

Copernicus was based on his theories trying to meet the astronomical needs.
Even Galileo admired and wondered how Aristarchus and Copernicus (Dialogue, 328) with their mystical (circular motion) logic exceeded the Aristotelian sense experience. (Arguments) p. 365 Opponents

Obviously modern astronomy and dynamic would not proceed without the unscientific use of ancient ideas.

Nowadays, the traditional medicine of Communist China led to new medical methods.
Acupuncture, the diagnosis with the pulse helped medicine and we understand that all ideas and all methods will help us understand nature and complement our eco-consciousness.
The convenient story that outside science there is not knowledge, vanishes if we realize that primitive tribes have more detailed classifications of animals and plants of modern zoology and botany, they known effective therapies, surprising doctors and the pharmaceutical companies if they can earn more money.
Formal teaching is full of redundant material and is placed in old age. This makes modern science difficult. During the war the training of doctors lasted half as usual. In wartime science can be simplified and in peacetime it can be complexed.
Also how many times did the patient have to choose between conflicting medical diagnoses, without seeing the infallible assessment of unique science?
The road leading to the goal is clear. A science that insists on holding the only correct method and the only acceptable outcome is ideology and must be separated from the state and particularly from the educational process. It can be taught but only to those who have decided to acquire this particular bias.We should approach those who take advantage of our ideas, as beggars, we are not the greatest gift of God to the man. We must live the life we want to change. Knowledge must derive from participation, since every change requires the consent of everyone to whom it is addressed.

ANIMATION

The following animation shows a simplified geocentric model with three objects: the Earth (blue) in the centre with the Sun (yellow) and Mars (red) in circular orbits around it. Mars travels on an epicycle which is centred on its deferent. (Note how this model successfully predicts that Mars should be brighter during retrograde motion than at other times due to its smaller distance to the Earth at that time.) Mars orbits on its epicycle at a rate such that a line drawn from the deferent to Mars is always parallel to the Earth-Sun line.

The phenomenon of “retrograde motion” occurs while Mars is at opposition.REFERENCES
Paul Feyerabend, Against Method, Publications Modern Issues, 2006 issue of W,
Paul Feyerabend, Farewell to reason. Translation Bourlakis Paris. Pendulum Publishing.
George Steiner, Ten Reasons to melancholy thought, Scripta Publishing
Merrilee H. Salmon, Introduction to Philosophy of Science, University of Crete.

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ για λίγους!!!A)Σε μια ισόθερμη εκτόνωση όταν ο όγκος αερίου σταθερής μάζας αυξηθεί κατά ΔV= 2 L, τότε η πίεση του μεταβάλλεται κατά 50%। Ποιος ο αρχικός και τελικός όγκος του αερίου;


Β) Mια ποσότητα ιδανικού αερίου έχει όγκο V και εκτονώνεται μέχρι να αποκτήσει

όγκο κ V ( κ >1 ) με δύο τρόπους i) ισόθερμα οπότε αποκτά πίεση P
ii)ισοβαρώς οπότε αποκτά θερμοκρασία T
Άρα θα ισχύει ότι

α) P / T = σταθ। β)Τ / Ρ = σταθ γ) Ρ Τ = σταθ δ) Ρ Τ= 2κ


Γ) Σε πόση πίεση πρέπει να 6ρίσκεται ποσότητα ηλίου μέσα σε φιάλη 20 λίτρων, ώστε με αυτή να γεμίσουμε 500 όμοια μπαλόνια σε όγκο 4 λίτρων και πίεση 1 atm;
Να θεωρηθεί ότι δοχείο και μπαλόνια 6ρίσκονται στην ίδια θερμοκοασία.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ


Θέμα 1

Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με εξίσωση
Χ = 10 + 5 t
α) Ποια η αρχική θέση και η ταχύτητα του σώματος
β)Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας- χρόνου και
θέσης – χρόνου
γ) ποια η θέση του σώματος την χρονική στιγμή 2 s ;
δ)ποια η μετατόπιση του σώματος από την χρονική στιγμή 2 s έως 4 s ;Θέμα 2

Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με αρχική θέση - 10 m και κινείται με ταχύτητα 10 m/s.
Α) Να γραφεί η εξίσωση κίνησης
Β)Ποια χρονική στιγμή περνά από την αρχή των αξόνων ;
Γ)Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου και θέσης –χρόνου


Θέμα 3

Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με εξίσωση
Χ = -30 +6 t
α) Ποια η αρχική θέση και η ταχύτητα του σώματος
β)Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας- χρόνου και
θέσης – χρόνου
γ) ποια η θέση του σώματος την χρονική στιγμή 10 s ;
δ)ποια η μετατόπιση του σώματος από την χρονική στιγμή 10 s έως 40 s ;
Δ) Πότε το σώμα περνά από την αρχή των αξόνων;

Κοντόκωστας Ε. Γιώργος
Φυσικός

Κυριακή 16 Αυγούστου 2009

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

The demystification of science and rationalism as a strategic in Society.
George Kontokostas, postgraduate physict, University of Athens,
DEP. OF EDUCATIONAL SCIENCES

Introduction
Full democratization of the education will aim to quality and the science will serve for security, stability so this way modern society will be designed. Anything considered as invalidating a comprehensive system of thought in the minds of people will contribute to the liberation of humanity. Any ideology that makes man challenge inherited beliefs is an aid to enlightenment. Science is rigid, it has ceased to be a tool for change and liberation.

Purpose
The separation between state and science promotes knowledge and society. Education without the stifling dominance of science, leads to free development of students. The purpose of education is to introduce young people to lead their own lives, in society and evolve in the natural world surrounding society.


Material – MethodsWe need to strengthen the minds of young people against any easy acceptance of all views. To be able to be conflicting and it proposes that incompetent and not spend their lives working in the unique view. Strengthening the imagination and the actual spirit of opposition by learning many languages. In the past every adult was a teacher. Now only the educational system recognizes the right to learn and destroy early youth. The suggestions for the new education will come from friends and not from a distance with wiseacre thinkers’ thoughts.
Results
- Developing a new practice of education and teaching method will protect the future of European society and citizens of all ideologies, including science.
-The demystification of science and rationalism as a strategic in Society. -The social organization of education can provide answers to contemporary questions that go beyond the traditional divisions of theoretical disciplines.


Conclusions.

To be humble and to reach those who we are supposed to benefit with our ideas. We must live the life we want to change. The knowledge derives from participation.

Σάββατο 9 Μαΐου 2009

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΘΕΜΑΤΑ
Γ γυμνασίου
Θυμάμαι ότι!!!
Ι = V/R ή R=V/I ή
V=I R

ΘΕΜΑ 1

Α) Να διατυπώσετε το νόμο του Οhm και να γράψετε την αντίστοιχη σχέση που τον περιγράφει.

Β)Χαρακτηρίστε με Σ και Λ τις παρακάτω προτάσεις: Αν τριπλασιαστεί η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει κάποιον αντιστάτη τότε:
α)Η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του παραμένει σταθερή
Θυμάμαι ότι!!!
1mA=0,001A

β)Η αντίσταση του αντιστάτη τριπλασιάζεται.
Θυμάμαι ότι η αντίσταση:
Δεν εξαρτάται από την τάση και την ένταση!!!
γ) Η αντίσταση του αντιστάτη παραμένει σταθερή
δ)Η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του τριπλασιάζεται

Γ)Μια ηλεκτρική συσκευή τροφοδοτείται με ηλεκτρική τάση V= 50 Volt και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τη διαρρέει είναι Ι= 2 m A.Ποια είναι η τιμή της αντίστασης της συσκευής;

Θυμάμαι ότι:
παρ/λη ιδιο V
σειρά ίδια Ι
ΘΕΜΑ 2


Α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της παράλληλης σύνδεσης;
Β)Απόδειξε τη σχέση που υπολογίζει την ισοδύναμη αντίσταση δύο παράλληλων αντιστατών.
Γ) Δύο αντιστάτες με τιμή αντιστάσεων 8 Ω και12 Ω συνδέονται σε σειρά
και με πηγή τάσης 380 V.
α) Σχεδίασε το κατάλληλο κύκλωμα. όπου θα υπάρχει βολτόμετρο και αμπερόμετρο..
β)Ποια η τιμή της ισοδύναμης αντίστασης;
γ)Ποια η ολική ένταση και να τη σχεδιάσετε;
δ)Ποια η τάση κάθε αντίστασης
ε)Ποια η θερμότητα που εκλύεται σε κάθε αντιστάτη σε 10s, και πόσο φορτίο περνά;Θυμάμαι ότι:
η θερμότητα Q=I² R t
Σχεδίασε τα διαγράμματα
Q-I,Q-R,Q-t και Q-I²
Θυμάμαι ότι:
η θερμότητα Q=I² R t
ΘΕΜΑ 3


Α)Να διατυπώσετε το νόμο Joule και να γράψετε την αντίστοιχη εξίσωση που τον περιγράφει.

Β)Πως θα μεταβληθεί η θερμότητα που μεταφέρεται από έναν αντιστάτη –που διαρρέεται από ρεύμα –στοπεριβάλλον.
α) Αν διπλασιάσουμε την ένταση του ρεύματος,που τον διαρρέει
β)Αν αλλάξουμε τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος

Γ)Μια ηλεκτρική συσκευή παρέχει ισχύ 500W και η τάση λειτουργίας της είναι 100V.
α) Να υπολογίσετε την ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος.
β)Αν η συσκευή λειτουργεί για χρόνο t=2h, να υπολογίσετε την ενέργεια που αποδίδει η συσκευή σε Kwh και σε Joule.
Θυμάμαι ότι:
η ισχύς P = V I ή P= I² R
ή P=V² /R
Θυμάμαι ότι:
η ενέργεια W=P t

ΘΕΜΑ 4
r
Α)Τι είναι αντίσταση;Που οφείλεται και τι εκφράζει;


R=ρ L/S
Β)Αν διπλασιάσω τομήκος L ενός αγωγού τότε η αντίσταση του
α)θα παραμείνει σταθερή
β)θα διπλασιαστεί
γ)θα υποδιπλασιαστεί
δ)θα τετραπλασιαστεί
Γ)Ένα κύκλωμα αποτελείται από αγωγό,πηγή,διακόπτη,αμπερόμετρο και βολτόμετρο.
α)Σχεδίασε τοκύκλωμα.
β)Αν κλείσω το διακόπτη, καταγράφω τις εξής ενδείξεις από τα όργανα
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ(mA) ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ(V)
200 10
300 15
500 25
Σχεδίασε τη γραφική παράσταση της τάσης (V) σε συνάρτηση με την ένταση (Α)
γ)Ποια η τιμή της αντίστασης του αγωγού; Σχολίασε αν υπακούει στο νόμο του Ohm.
Θυμάμαι ότι:
παρ/λη ιδιο V
σειρά ίδια Ι
ΘΕΜΑ 5


Α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης σε σειρά;
Β)Απόδειξε τη σχέση που υπολογίζει την ισοδύναμη αντίσταση δύο αντιστατών που συνδέονται σε σειρά..
Γ) Δύο αντιστάτες με τιμή αντιστάσεων 6 Ω και3 Ω συνδέονται σε παράλληλα
και με πηγή τάσης 180V.
α) Σχεδίασε το κατάλληλο κύκλωμα. όπου θα υπάρχει βολτόμετρο και αμπερόμετρο..
β)Ποια η τιμή της ισοδύναμης αντίστασης;
γ)Ποια η ολική ένταση και να τη σχεδιάσετε;
δ)Ποια η ένταση κάθε αντίστασης
ε)Ποια η θερμότητα που εκλύεται σε κάθε αντιστάτη σε 10s, και πόσο φορτίο περνά;Θυμάμαι ότι:
η θερμότητα Q=I² R t

Θυμάμαι ότι:
παρ/λη ιδιο V
σειρά ίδια ΙΘΕΜΑ 6

1)Στο σπίτι μας οι συσκευές συνδέονται
α)με σειρά σύνδεση
β)με παράλληλη σύνδεση
γ)με τυχαία σύνδεση
δ)δεν ξερω

2) Διατυπώστε τον ορισμό της έντασης. Ποια η μονάδα μέτρησης της.

Θυμάμαι ότι:
η ένταση I= q/t


3) 2. Αντιστάτης με αντίσταση R=10 Ω μπορεί να συνδεθεί με μπαταρίες 5 V, 10 Vκαι 15 V.
Aν η αντίσταση αντέχει ρεύμα έντασης 1,2 Α προσδιόρισε με ποιες μπαταρίες μπορεί να τη συνδέσεις;
Πόσο φορτίο περνά μέσα από κάθε μπαταρία σε 2 min όταν συnδεθεί η αντίσταση χωρίς να λιώσει λόγω του φαινομένου joule.

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2009

ΑΕΡΙΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ

AEΡΙΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ


Η θερμοδυναμική μελετά το αέριο, που οι μαθήτριες/τες δεν βλέπουν, δεν πιάνουν και δεν ακούν όμως υπάρχει!
Με την ισόθερμη ή ισοβαρή ή ισόχωρη μεταβολή το αέριο ακολουθεί μια περιπέτεια, που η πραγματικότητα αρνείται να υιοθετήσει.
Στη φύση είναι αδύνατον να συμβούν αυτά που ξέρουμε. Ο επιστήμονας καταφεύγοντας σε καταπληκτικές προσεγγίσεις, όπως μόριο, ιδανικό αέριο, θερμοδυναμικές μεταβολές, χρησιμοποιεί το αδύνατο και μετά περνά τις ρυτίδες της πραγματικότητας. Το αποτελέσμα είναι η ικανοποιητική κατανόηση των φυσικών φαινομένων.

P/ρ = 1/3 v² : κομβική σχέση, που συνδέει το μετρούμενο με κάτι, που δεν
έχουμε εμπειρία.Πότε ένα αέριο ισορροπεί;Η ταχύτητα του μορίου ενός αερίου είναι σχετική;


Αν σε ένα δοχείο όλα τα μόρια του αερίου είχαν την ίδια ταχύτητα, ποια θα ήταν η θερμοκρασία του;Απέδειξε τις σχέσεις :

Μέση κινητική ενέργεια : 3PV/2N

Kαταστατική εξίσωση : PV=NKTΚοντόκωστας Ε. Γεώργιος
Φυσικός

Blogger Buzz: Show off your Followers

Blogger Buzz: Show off your Followers

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2009

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Τι είναι Αλήθεια;

Αλήθεια είναι η πιστότητα της γνώσης, που έρχεται σε συμφωνία με το αντικείμενο. Είναι η ιδιότητα των προτάσεων να συμφωνούν με το ανακλώμενο γεγονός.
Αλήθεια είναι η ανώτατη μορφή υποκειμενικής αντανάκλασης της αντικειμενικής πραγματικότητας στην ανθρώπινη συνείδηση. Η Αλήθεια μπορεί να είναι αντικειμενική και ανεξάρτητη του υποκειμένου, του ανθρώπου και της ανθρωπότητας -απόλυτη Αλήθεια.. Μπορεί όμως να είναι σχετική, δηλαδή να μην είναι οριστική, αιώνια και απόλυτη αλλά να είναι μια αέναη διαδικασία αναγνώρισης της πραγματικότητας όλο και βαθύτερη και ακριβέστερη. Σε αυτή την περίπτωση η γνώση της απόλυτης αλήθειας πραγματοποιείται με την διαρκή προσέγγιση νέων σχετικών αληθειών. Η σχετική αλήθεια είναι, μέσα σε ορισμένα όρια ακρίβειας, μια πιστή αντανάκλαση της αντικειμενικής πραγματικότητας, Δηλαδή περιέχει και στοιχεία της απόλυτης αλήθειας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η συνέχεια της ανάπτυξης των νέων επιστημονικών ιδεών με το πέρασμα από τον Κοπέρνικο στον Κέπλερ ,στο Γαλιλαίο, στον Descartes και τελικά στον Νεύτωνα θεμελιώνει την αντίληψη μιας συνεχούς προόδου που οδηγεί στην τελική ευθεία, στην αποκάλυψη των φυσικών νόμων και στην οριστική αλήθεια.


Η προσέγγιση της Αλήθειας είναι εφικτή μέσω των αισθήσεων μας. Η εμπειρία μας, η συσσώρευση δεδομένων που έχουμε αντιληφθεί, βοηθά στη διαδικασία για να δούμε τι είναι αληθινό, αλλά δεν αρκεί για να οδηγήσει σε ένα απόσταγμα αλήθειας.
Μια τολμηρή ιδέα και μια θεωρητική σκέψη είναι απαραίτητες στη σύλληψη της ερμηνείας της φύσης. Όπως αναφέρει ο Sir Karl Popper ‘όσοι είναι απρόθυμοι να εκθέσουν τις ιδέες τους στον κίνδυνο της αναίρεσης δεν παίρνουν μέρος στο επιστημονικό παιχνίδι.’ Πρόσθετε μάλιστα ότι η παρατήρηση χρησιμεύει μόνο στην αναίρεση της θεωρίας, δηλαδή μόνο όταν προσδίδει αρνητικά τεκμήρια για μια προτεινόμενη αλήθεια.
Ο Πλάτων δεχόταν ότι η Αλήθεια πρέπει να είναι πραγματική, σταθερή και αμετάβλητη, να αναφέρεται σε αντικείμενα όπως τις Ιδέες του, που ήταν προσιτά μόνο στη νόηση. Δεν εμπιστευόταν τις εμπειρίες γιατί αυτές στηριζόντουσαν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Πίστευε στην ύπαρξη ενός εξωτερικού κόσμου ανεξάρτητου από το νου του παρατηρητή, όπως και ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η Αλήθεια είναι μια ενοποιητική αρχή, που ξεκινά από τα δεδομένα του πραγματικού κόσμου, και τέρπει το νου όταν δίνει την αίσθηση της κατανόησης της γνώσης. Όπως και ο Planck έδινε προτεραιότητα στη γνώση, που προέρχεται από τη φύση.
Η διατύπωση της Αλήθειας μπορεί να στηρίζεται σε απλές σκέψεις και αρχές. Βασιζόμενοι σε αυτές να οδηγηθούμε στην παραγωγή της γνώσης, όπως ισχυριζόταν ο Descartes.Ο Γαλιλαίος αναζητούσε την Αλήθεια μέσα από την απλότητα και το πείραμα Είναι γνωστή η φράση του ότι ‘το βιβλίο της φύσης είναι γραμμένο στη γλώσσα των μαθηματικών.’ Ο Leibniz υποστήριζε ότι η οικονομία της φύσης ενεργεί έτσι ώστε να περιορίζει κάτι στο ελάχιστο. Βέβαια η λογική από μόνη της δεν μπορεί να μας εξηγήσει την πραγματικότητα. Η απλότητα ως κριτήριο της αλήθειας, μπορεί να αποδειχτεί παραπλανητική όπως στη περίπτωση της Ευκλείδειας και κατά Reeman γεωμετρίας. Βέβαια αν και μόνο αν οι ξεχωριστές αλήθειες είναι μέρη μιας ενιαίας αλήθειας χαρακτηρίζονται γενικά αληθινές. Δηλαδή κάθε ξεχωριστή αλήθεια έχει βαθιά μέσα της τη φύση μιας γενικότερης αλήθειας. Ενδεικτικά αναφέρω το αναλλοίωτο της αδρανειακή μάζα στη Νευτώνια φυσική και την εξάρτηση της από την ταχύτητα στην θεωρία σχετικότητας. Η Αλήθεια είναι ενιαία γιατί αποτελείται από χωριστές σχετικά αυτόνομες αλήθειες.
O Einstein θεωρούσε ότι η καθαρή σκέψη μπορεί να συλλάβει την Αλήθεια, όπως ονειρεύτηκαν οι Αρχαίοι Έλληνες. Η εμπειρία καθορίζει την χρησιμότητα των μαθηματικών για την προσέγγιση της πραγματικότητας και τα μαθηματικά βοηθούν στην καθαρή σκέψη . Εξάλλου η Αλήθεια δεν μπορεί να είναι ποτέ οριστική, πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι να προσεγγίσουμε τον κόσμο μας με πιο λογικά τέλειο τρόπο.
Ο Bacon στηριζόμενος στην επαγωγική μέθοδο, αξιοποιούσε την συλλογή στοιχείων από την εμπειρία επεξεργάζοντας τα με το νου. Υποστήριζε την παρατήρηση και όχι την προσδοκία.
H εργαλιοκρατία καταγράφει τις παρατηρήσεις χωρίς να αναζητά την αιτιακή τους σχέση. Η διαρκής επιβεβαίωση των σταθερών συνδέσεων των παρατηρούμενων γεγονότων ωθεί τον νου να διαβλέπει αιτιακές σχέσεις από συνήθεια.
H αλήθεια μπορεί να μην είναι απαραίτητη, εφόσον μια θεωρία αποτελεί ορθή βάση για τους υπολογισμούς. Δεν είναι ξεκάθαρο αν αγνοεί ή όχι τις βαθύτερες αιτίες των φαινομένων.

Ο Κuhn θεωρούσε ότι δεν μπορούμε να πλησιάσουμε την απόλυτη Αλήθεια. Ο παρατηρητής επηρεάζει την παρατήρηση. Δεν είναι δυνατόν να διαχωρίσουμε τη γνώση από τον κάτοχο της. Kάθε αλήθεια δεν είναι ένα τελειωμένο προιόν της ανθρώπινης γνωρίζουσας νόησης αλλά και διαδικασία προώθησης για παραπέρα κατανόηση της πραγματικότητας. Κάθε Αλήθεια αντιστοιχεί σε κάθε επιτυχία κατά τη διαδικασία του προσανατολισμού του ανθρώπου στο περιβάλλον και επίδρασης του πάνω σε αυτό, που σε αυτήν οφείλεται και η αλλαγή της ανθρώπινης φύσης του.
Αν η νόηση σταματήσει σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα και δεν επιδιώκει καινούριες προσεγγίσεις τότε θα πάψει η αλήθεια να αποτελεί βασικό όπλο προσανατολισμού στο περιβάλλον και επίδρασης σε αυτό. Ο άνθρωπος ως υποκείμενο της γνώσης και το περιβάλλον ως αντικείμενο της γνώσης συνεχώς μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
Επομένως η Αλήθεια ως ανθρώπινη αντανάκλαση και διάκριση του αντικείμένου και της εικόνας είναι ταυτόχρονα φτασμένο αποτέλεσμα της ανθρώπινης νόησης και αδιάκοπη κίνηση για παραπέρα κατανόηση, επί άπειρο. Πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Αν δεν είναι συγκεκριμένη, τότε δεν οδηγούμαστε στην Αλήθεια, αλλά πραγματοποιούμε ένα υποκειμενικό παιχνίδι νόηση.
Η φύση της γνώσης είναι διπλή. Ο άνθρωπος θέλει όχι μόνο να εξηγήσει τον κόσμο, αλλά να τον αναμορφώσει δημιουργικά. Οι ιδέες του ‘εξανθρωπίζουν’ την υλική πραγματικότητα, δηλαδή τα μετατρέπουν σε μια πραγματικότητα διαμορφωμένη σύμφωνα με τις ιδέες του.
Η αλήθεια είναι η πιο ουσιαστική λειτουργία του ανθρώπου, για να εξηγήσει και να αναμορφώσει τον κόσμο. Ο άνθρωπος αλλάζοντας τον κόσμο τον εξηγεί επιστημονικά, και αντίστροφα μόνο όταν τον εξηγεί επιστημονικά μπορεί να τον αλλάξει σύμφωνα με τις δικές του ανθρώπινες ανάγκες, τάσεις και ιδανικά. Άρα η αλήθεια είναι σύνθετη, λοξοδρομική, διαλεχτικά αντιφατική διαδικασία του αιώνιου βαθέματος της σκέψης , της αιώνιας εμβάθυνσης στην ενιαία μέσα στην πολυμορφία της αντικειμενικότητα.
Ο άνθρωπος σκέφτεται και κατόπιν δρα ή το αντίστροφο, για να φτάσει στην αντικειμενική πραγματικότητα, που η ύπαρξη και η αλλαγή της συνθέτει το σκοπό της αλήθειας. Η πράξη είναι αυτή που δίνει αντικειμενικό κριτήριο για τη διαπίστωση της αληθινότητας της σκέψης. Μέσω αυτής ο άνθρωπος συνδέεται άμεσα και αναγκαστικά με όλη την πραγματικότητα, της οποίας είναι τμήμα
Ο Καντ στα ‘Προλεγόμενα σε μια μελλοντική Μεταφυσική’ είχε ισχυριστεί ότι ‘η πραγματική ουσία’ ενός αντικειμένου είναι απρόσιτη στην ανθρώπινη γνώση.
Συγκεκριμένα στο επίκεντρο της κριτικής εξακολουθεί να είναι η άποψη της κοινωνικής εποικοδόμησης σύμφωνα με την οποία ακόμα και αν αποδεχθούμε την ύπαρξη ενός φυσικού κόσμου ‘έξω’ από το υποκείμενο , το υποκείμενο δε μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτόν. Το υποκείμενο της μετανεωτερικότητας βιώνοντας ένα κόσμο πολλαπλότητας, εμφανίζεται ως κατακερματισμένο και αδρανές, αφομοιωμένο από τον κοινωνικό χώρο, είναι απαραίτητη η ανασυγκρότηση του υποκειμένου, ώστε να επιτευχθεί η συγκρότηση της ικανότητας του για αναπαράσταση του φυσικού κόσμου.
Η Αλήθεια εμφανίζει φυσική αναλογία, δηλαδή μερική ομοιότητα ανάμεσα στους νόμους μιας επιστήμης και σε εκείνους μιας άλλης, η οποία κάνει κάθε μια από αυτές να φωτίσει την άλλη.
Η γνώση μας κοντεύει να είναι πλήρης. Δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι έφτασε στο τέλος της αλήθειας Θα ήταν πολύ εγωιστικό εκ μέρους του. Αν δηλαδή ο άνθρωπος είχε την ικανότητα να πράττει και να γνωρίζει τα πάντα εξαντλητικά δεν θα ήταν δυνατό στον άνθρωπο και στη γνώση του να εξελίσσονται.
Μέσα από τα σχετικιστικά σχήματα η προσέγγιση του πραγματικού ερείδεται στον ισχυρισμό ότι τελούν υπό κρίση και απόρριψη μακροθεωρητικά πρότυπα στα οποία παράγονται απευθείας αξιακά περιεχόμενα από μια θεμελιώδη παραγωγική δομή και από τις βασικές αρχές που συγκροτούν τη δομή αυτή.
Η πραγματικότητα διαμεσολαβείτε από ρυθμιστικές αρχές και αξίες.
Η πραγματικότητα συγκροτείται μέσω συνδυασμού συστημάτων–μηχανισμών οι οποίοι μέσα από την αλληλοεπιρροή τους ψηλαφίζουν και διαμορφώνουν την πραγματικότητα ως αποτέλεσμα του εκάστοτε συσχετισμού τους.
Η καλλιτεχνική μορφή της αλήθειας είναι τέχνη.
Η αλήθεια είναι μια σύνθετη διαδικασία της συνεχούς σκέψης , μιας αιώνιας εμβάθυνσης των εμπειριών που ανιχνεύει και διαμορφώνει την πραγματικότητα.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Φιλοσοφικές έννοιες στη Φυσική, James T. Cushing, Εκδόσεις Leader Books.
-Ιστορία Φιλοσοφία και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αθήνα 2005, ¨Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.