ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Physics through history!!!

The previous picture can be used as a trigger for the first lesson!!! Childrens can recognize a physisist and can tell you about her/him theory or personal life. If you recognize any one in this picture, comment it bellow and tall us something about her/him.

ASTRONOMY AND LALALOOPSY

My young friends can play with a cute astronomer doll called Dot Starlight and can discover the stars!!

Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Τhought experiment about the universe

Εxercise imagination:

If the speed of the light was 50 Km/h, how the universe would be?
Imagine that  thunder could travel faster than  lightining!!!

A student from Nepal commented:

Tatsuya:my answer is that if that would happen then maybe life would no exist ... haha if that happens then maybe the world would be diffrent it would also change manythings .. then sound also would be faster then light even we could be more faster then light we would get old soon or maybe the world would meet the end soon .. in my opinion that is my answer wat about you sir what do you think would happen?
Accelerating Education:  ha ha your opinion is very clever!!

Tatsuya: its not so clever ,, but i am sure that this world wont exist because almost everything will change due to the low speed of light.

Accelerating Education:yes!! the speed of light is a constant for the universe. it is unchanged.Greek language

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

Εάν είχα ένα νοητικό σύμπαν.

--Πως θα ήταν το Σύμπαν αν:

α) η ταχύτητα του φωτός ήταν 50 Km/h
β) η ταχύτητα της βροντής ήταν μεγαλύτερη της ταχύτητας του φωτός