ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

HORIZONTAL MOTION

A projectile is launched horizontally from a cliff as you can see below.


 Calculate 
a) the value of the total time of flight.
b) the hight of the cliff.
c) the range of the motion.

g=10 m/s^2

1 σχόλιο: