ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο. Παραγγελία στο email: gakon67(at)hotmail.com

Κυριακή 9 Αυγούστου 2015

When the symmetry breaks!!!

Applying a force F on the top of a vertical nail. There is no difference looking at the nail from different angles. (shape A)

As we increase the force F' > F we can see that the nail changed its shape and curved. The nail is not looking the same from different angles  now. (shape B)

We changed the parameter and the system lost its symmetry. But the system can take any solutions. All the solutions together are symmetric to each other!

As an example can referred the temperature Curie : Pier Curie ( husband of Mari Curie ) find that the magnetic characteristic of a magnet can be lost (braking symmetry) when the temperature of the magnet is increased over a special measurement.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου