ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ


Θέμα 1

Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με εξίσωση
Χ = 10 + 5 t
α) Ποια η αρχική θέση και η ταχύτητα του σώματος
β)Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας- χρόνου και
θέσης – χρόνου
γ) ποια η θέση του σώματος την χρονική στιγμή 2 s ;
δ)ποια η μετατόπιση του σώματος από την χρονική στιγμή 2 s έως 4 s ;Θέμα 2

Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με αρχική θέση - 10 m και κινείται με ταχύτητα 10 m/s.
Α) Να γραφεί η εξίσωση κίνησης
Β)Ποια χρονική στιγμή περνά από την αρχή των αξόνων ;
Γ)Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου και θέσης –χρόνου


Θέμα 3

Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με εξίσωση
Χ = -30 +6 t
α) Ποια η αρχική θέση και η ταχύτητα του σώματος
β)Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας- χρόνου και
θέσης – χρόνου
γ) ποια η θέση του σώματος την χρονική στιγμή 10 s ;
δ)ποια η μετατόπιση του σώματος από την χρονική στιγμή 10 s έως 40 s ;
Δ) Πότε το σώμα περνά από την αρχή των αξόνων;

Κοντόκωστας Ε. Γιώργος
Φυσικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου