ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο. Παραγγελία στο email: gakon67(at)hotmail.com

Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

Time's Arrow

 A concept developed in 1927 by the British astronomer Arthur Eddington involving the "one-way direction" or "asymmetry" of time. Eddington  determined by studying the organization of  bodies that we can decide if an event happened normally or deversedAs an example we can see this video
What happens in the microkosmos?

SYMMETRIC PHENOMENA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου