ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

Neutralino: the protagonist of the universe -------Dark Matter

We are not at the center of the Universe, we are not even made of the same material the universe is made of.

Dimitris Nanopoulos

2015/6


The earth neither  is  the center  of the Universe, nor protons and electrons are the basic elements of it. Everything we see belongs to the 5% of the universe!!!! 

In particle physics, the neutralino is a hypothetical particle predicted by supersymmetry.

Dimitri Nanopoulos is one of the principal developers of the flipped SU(5) model, first proposed by Stephen M. Barr in a paper published in 1982.[2]The Feynman Diagrams helped us to predict the consistence of the Universe. Nice and cute idea for teaching the Feynman diagrams is written by Kontokostas-Kalkanis :  Teaching Electron--Positron--Photon Interactions with Hands-on Feynman Diagrams

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου