ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Σάββατο 11 Μαΐου 2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Πρόγραμμα

Ενδιαφερουσες ομιλίες


Α) Φράκταλς, Χάος, Πολυπλοκότητα: Διδακτικές Προσεγγίσεις


Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


1.Φράκταλς
. Οι Απόψεις Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Φοιτητών για την έννοια της Διάστασης
. Ικανότητα Επίλυσης Προβλήματος στη Fractal Διάσταση από Μαθητές της Β΄Λυκείου


2. Χάος
. Εκπαιδεύοντας Φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. και μαθητές Β’ Λυκείου με το χαοτικό εκκρεμές

3. Πολυπλοκότητα
 Χρήση Απλών Μορφών Πολυ-πρακτορικών Συστημάτων για τη Διδασκαλία Βασικών Ιδιοτήτων των Πολύπλοκων Συστημάτων

Β)\Ψηφιακές Αναπαραστάσεις και Τεχνικές για την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Διαγραμμάτων Feynman

Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης, Γεώργιος Κοντόκωστας
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στην  ερευνητική διαδικασία, που περιγράφουμε εδώ, χρησιμοποιήσαμε την ψηφιοποιημένη εικόνα του ίδιου «στοιχειώδους» διαγράμματος e– + e+ ---   γ (εικόνα 1α) και την αντίστροφή του εμπρός-πίσω (εικόνα 1β), με τον χρόνο να εξελίσσεται από τα κάτω προς τα επάνω των εικόνων.. Με συνδυασμούς, ανά δύο, των εικόνων 1 και 2 προκύπτουν τα διαγράμματα Feynman και άλλων πλέον σύνθετων αλληλεπιδράσεων μεταξύ e–, e+ και γ,


Εικόνες 3, 4 (από τα αριστερά προς τα δεξιά). Εικόνα 3: αλληλεπίδραση δύο ηλεκτρονίων ανταλλάσσοντας ένα εικονικό φωτόνιο, γνωστή ως σκέδαση ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου e- + e- --e- + e-. Εικόνα 4: αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ηλεκτρονίου και ενός ποζιτρονίου, γνωστή ως εξαΰλωση ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου e+ + e- -- γ + γ


Εικόνες 5, 6 (από τα αριστερά προς τα δεξιά). Εικόνα 5: αλληλεπίδραση δύο φωτονίων, γνωστή ως
διπλή γένεση ενός ηλεκτρονίου και ενός ποζιτρονίου γ + γ --- e- + e+. Εικόνα 6: αλληλεπίδραση μεταξύενός ηλεκτρονίου και ενός φωτονίου, γνωστή ως σκέδαση ηλεκτρονίου-φωτονίου
 e- + γ --e- + γ.Αξιοποιώντας την ίδια τεχνική είναι δυνατόν να αναπαραστήσουμε με διαγράμματα Feynman
και άλλες αλληλεπιδράσεις / διαδικασίες που μπορεί να συμβούν μεταξύ quarks (up, down, charm,
strange, top, bottom), λεπτονίων (electron, muon, tau, electron neutrino, muon neutrino, tau
neutrino) και σωματιδίων πεδίου (photon, gluon, z boson, w boson). Ως παράδειγμα, μπορούμε να
συνθέσουμε το διάγραμμα Feynman για τη β-διάσπαση (βλ. εικόνα 7).

Εικόνα 7: Αναπαριστά την αλληλεπίδραση / διαδικασία u + d --- v + e- (με ανταλλαγή W-) που
είναι γνωστή ως β-διάσπαση.
                                                                εδω ολη η δημοσίευση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου