ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012

TOTAL ECLIPSE IN AUSTRALIA

Observe the phenomenon following this link LIVE TOTAL ECLIPSE

The total solar eclipse on Tuesday (Nov. 13) may only be visible from slivers of northern Australia and a swathe of open ocean, but you don't have to make an epic journey to see the dramatic celestial event.
You can see it from your home.


The eclipse as recorded by satellite of ESA
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου