ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2012

Εξαναγκασμενη ταλάντωση- Διακρότημα

ΘΕΜΑ 1

 Κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων περιλαμβάνει πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=2mH και πυκνωτή χωρητικότητας C=80μF και συνδέεται με εναλασσόμενη τάση V=v ημωt, απορροφώντας ενέργεια με τον βέλτιστο τρόπο. Αν εισάγω ένα διηλεκτρικό στον πυκνωτή, πως θα μεταβληθεί η συχνότητα ταλάντωσης του κυκλώματος;
ΘΕΜΑ 2Ένα σώμα εκτελεί περιοδική κίνηση, που είναι αποτέλεσμα σύνθεσης δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιου πλάτους, διεύθυνσης, θέσης ισορροπίας και παραπλήσιας γωνιακή ταχύτητας.

Άν το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης του σώματος είναι 20m με περίοδο ταλάντωσης του πλάτους 2s και η περίοδος ταλάντωσης του σώματος είναι 1/11 s.

Α) Ποιές οι εξισώσεις των δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που συνθέτουν την τελική κίνηση του σώματος;

Β)Ποια η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο;

Γ) Πόσα διακροτήματα πραγματοποιούνται σε 10s;

 Δ)Πόσες φορές περνά το σώμα από τη θέση ισορροπίας σε 10s ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου