ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο. Παραγγελία στο email: gakon67(at)hotmail.com

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015

Magdemburgo- pressure-1654
Otto von Guericke (originally spelled Gericke, German pronunciation: [ˈɡeːʁɪkə]) (November 20, 1602 – May 11, 1686 (Julian calendar); November 30, 1602 – May 21, 1686 (Gregorian calendar)) was a German scientist, inventor, and politician. His major scientific achievements were the establishment of the physics of vacuums, the discovery of an experimental method for clearly demonstrating electrostatic repulsion, and his advocacy of the reality of "action at a distance" and of "absolute space". 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου