ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο. Παραγγελία στο email: gakon67(at)hotmail.com

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013

SIMPLE HARMONIC MOTION

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της δύναμης επαναφοράς με την απομάκρυνση για δύο Α.Α.Τ.

The following diagram describes how the total force depence on the displacement (F-x)


                                           

Δύο από  τα παρακάτω διαγράμματα  αντιστοιχούν στις προηγούμενες ταλαντώσεις. Προσδιορίστε ποια γραφική παράσταση της δυναμικής ενέργειας σε συνάρτηση με την απομάκρυνση αντιστοιχεί σε κάθε μια.

Two from the following  diagrams represents how the potential energy change with desplacement (P.E.-x) . Choose the correct two diagrams who matches with each F-x. 

                                    
  Διάγραμμα Α                                                   
Διάγραμμα Β          

Διάγραμμα Γ
Διάγραμμα Δ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου