ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο. Παραγγελία στο email: gakon67(at)hotmail.com

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012

Ερωτησεις Πολλαπλης Επιλογής-ΟΡΜΗ_ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ_ΔΥΝΑΜΙΚΗ

1)Δύο σώματα με μάζα 3 Kg και 2Kg κινούνται με ταχύτητες 1 m/s και 2m/s αντίστοιχα .Αντιστοίχισε το μέτρο της ορμής του συστήματος των δύο σωμάτων σε κάθε περίπτωση , αν κινούνται


Α) με ίδια κατεύθυνση   Β)με αντίθετη κατεύθυνση     Γ)με κατευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους                                                                            


 1Ns  3Ns 5Νs   7Ns     12Ns
   

2)Ένα σώμα που ηρεμεί σε κεκλιμένο επίπεδο , σπρώχνεται και κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα .


α) Το σώμα δεν δέχεται δύναμη τριβής

β) Το σώμα έχει σταθερή επιτάχυνση

γ) Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του είναι μηδέν

δ) Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του είναι σταθερός και διάφορος του μηδέν


3)Ένα σώμα που ηρεμεί σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσης φ, σπρώχνεται και κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα . Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή;


α) Ν= m g

β) Τ= m g

γ) T= m g ημφ

δ) μ>εφφ

4)Δύο μάζες με διαφορετικές μάζες αρχικά ήταν ακίνητες. Αφήνονται να κινηθούν ελεύθερα και έλκονται σύμφωνα με το νόμο παγκόσμιας έλξης


α)Οι δύο μάζες κινούνται με την ίδια επιτάχυνση

β)Στη μικρότερη μάζα ασκείται η μεγαλύτερη δύναμη

γ) Στη μικρότερη μάζα ασκείται η μικρότερη δύναμη

δ)Στις δύο μάζες ασκείται η ίδια δύναμη5)Ένα σώμα που ηρεμεί σε κεκλιμένο επίπεδο , σπρώχνεται και κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα .


α) Το σώμα δεν δέχεται δύναμη τριβής

β) Το σώμα έχει σταθερή επιτάχυνση

γ) Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του είναι μηδέν

δ) Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του είναι σταθερός και διάφορος του μηδέν.6) Σε ένα σώμα ασκείται δύναμη F και αποκτά επιτάχυνση α.

Αν διπλασιάσω τη δύναμη το σώμα αποκτά επιτάχυνση

α)ίδια β) διπλάσια γ) μισή δ) τετραπλάσια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου