ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011

Refraction of waves

The diagram below shows plane wavefronts incident on a boundary between two media


A and B. 
 
 
 
  The ratio

refractive index of medium B/ refractive index of medium A           is 1.4.

The angle between an incident wavefront and the normal to the boundary is 50

.
(ii) On the diagram above, construct three wavefronts to show the refraction of the


wave at the boundary.(i) Calculate the angle between a refracted wavefront and the normal to the boundary.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

1 σχόλιο: