ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

Geology in secondary education through Educational Geological walk trails in the urban environment

 Geology in secondary education through Educational Geological walk trails in the urban environment

 ABSTRACT 

In this doctoral thesis Educational Geological walk trails in the urban environment are suggested as a successful interdisciplinary teaching approach to Geological Sciences in secondary education. It aims at forming citizens who are active, responsible and aware of contemporary environmental matters, such as management of natural disasters and exploitation of natural resources. Initially some pilot research was carried out in Junior High Schools and High Schools, which are located near areas of geological interest: rivers, streams, hills, mountains, churches, historical buildings and monuments (42nd Junior High School of Athens, Music School of Halkida, Arts School of Gerakas, 2nd Junior High School of Moschato). The control group was also the experiment group at the same time. The students of the schools mentioned above either visited the Palaiontology and Geology Museum of the Faculty of Geology and Geoenvironment at the National and Kapodisrian University of Athens, or they attended our teaching intervention in the class. The students’ alternative ideas were confirmed according to bibliography, the necessity of hands-on teaching outdoors was highlighted and the questionnaires before and after research were formed. Pilot interventions then followed in which students walked/explored suitable routes in the urban field (walk trails) and constituted the experimental group (Private Junior High School – High School of Nea Ekpaideutiria Maliaras in Dafni Monastery and Pykrodafni Stream). Apart from the completion of questionnaires (pre-test and post-test) short interviews with students occurred while teachers as observers of the educational intervention, answered the relevant questionnaire. Data were processsed and compared to the equivalent results of triangulation in different students of the same school, who attended teacher-centered teaching and formed the control group. After studying the bibliography, suitable locations were selected which constituted the walk trail for the major research (Historical Centre of Athens –Heridanus and Phaleron War Cemetery - estuaries of Pykrodafni Stream). The criteria of selection are determined according to the interdisciplinary interest in the specific locations. Groups of experiment and control were created and the results of triangulation were compared. 11 Last, as a part of the Project in a 1st Year High School class the interdisciplinary teaching approach of Geoscience was performed with the contribution of Educational Geological walk trails in the urban environment. The experimental group was also the control group at the same time. The students chose the locations, studied the place, planned the walk trail in the historical centre of Athens, they edited a written guided tour and made a mobile phone application with the locations and information about the walk trail. This innovative active learning procedure had some encouraging results as far as the aims and purposes of this specific doctoral thesis are concerned. MODULE: Geological and Environmental Science Education. KEY WORDS: Urban Environment, Educational Geological Walk Trails, field lessons, Educational Research.

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022

PRESSURE IS A SCALAR PHYSICAL QUANTITY

 PRESSURE IS A SCALAR PHYSICAL QUANTITY

H πίεση είναι ένα μονόμετρο φυσικό μέγεθος, που ισούται με το πηλίκο της κάθετης σε μια επιφάνεια δύναμης F προς το εμβαδό Α της επιφάνειας.

FIRST PUBLIC EXPERIMENT EXPLORING ATMOSPHERIC PRESSURE

Magdemburgo- pressure-1654: Otto von Guericke  (originally spelled  Gericke,   German pronunciation:   [ˈɡeːʁɪkə] ) (November 20, 1602 – May 11, 1686 Otto von Guericke  
is a  German scientist, inventor
He  
made  demonstrations on the physics of the vacuum, 
atmospheric pressure and his advocacy for the reality of "absolute space,"  
was significant contribution to the ScienceΣάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

2nd SHIC on Environment & Culture.

 2nd SHIC on Environment & Culture

Successful digital conference was held in collaboration with Greece and China.

The 2nd SHIC on Environment & Culture was planned to take place in Delphi on 17-19 September 2021.PROGRAM:     https://shap-conference.com/wp-content/uploads/2021/09/scprogram169.pdf

ABSTRACT: http://zitafiles.info/Platania/SINO/abstractbook1609.pdf


Interesting presentation about historical and geological aspects.

The inner city of Athens in Greece:

a Palimpsest of Urban Geo-Archaeology.

 

1George E Kontokostas, 2Aggeliki G Kontokosta

 

1gakon67@hotmail.com , National and Kapodistrian University of Athens, Greece

2 aggeliki.kontokosta@gmail.com, School of Architecture.National Technical University of Athens, Greece.

 

Apart from being an attraction in Athens city centre Monastiraki is an area rich in historical elements of various eras. More specifically one can see roman, byzantine, neoclassical and modern buildings which extend to and are limited by different levels in different altitude according to the historical era to which they belong.  The difference in altitude reveals the Palimpsest of the buildings throughout centuries, as well as the fact that the level of the city is changing upwards.

Levels vary as follows: the Roman Market and Adrianus’s Library are at the lowest level, Byzantine churches as Pantanassa (11th century AD) are at the intermediate level and modern buildings of the twentieth century are at the highest level.

The landscape Architectural design of the outdoor environment and spaces, both within and beyond the built environment, help us to design walk trails which combine geological and historical points of interest and to notice the conservation and sustainability of development in an open socio-environmental system.

Most people think that the urban area is poor for geological study and contains few useful geological data “With all the constructions, the initial data that could provide the references for the tectonic regime have been lost” (Chuang Xu et al., 2015). This thought derives from the fact that “In urban areas the initial surface has been shaped due to the rapid growth, in a way that covers the needs of the inhabitants of a region. The land surfaces have been built and sharpened artificially, roads have been constructed, and the hydrographic networks have been changed and shaped, while natural surface have been fragmented and degraded, hence the constructed landscape is “poor” for geological study (Zervopoulou and Pavlides, 2016). In our research we studied the city in the light of geology, the designed geological walk trail is a practical endorsement, where the visitors will use fieldwork skills to identify a range of rocks and geological materials in the built environment and can also be informed about geological and archeological features of the area. For that purpose we selected stops which were very closed to each other, they were in an area with rich historical geological features (river: Eridanus, hills: Lycabettus, the Acropolis, Philopappus) and they had a wide range of rocks in the built environment.

 In this specific study:

1 Monastiraki-2 Kapnikarea-3 Pantanassa-4 Library of Hadrian -5 Roman Market,

is the walk trail that was selected. These geo-archeological selected sites reveals how  geological and archaeological elements coexist or  are integrated between them in the same area.

Keywords:   geo-archaeology, architectural landscape, archaeological and rock art sites, geological walk trail, urban geology, geology teaching, secondary school.

 

References:

Bakopoulou, A., Antonarakou, A., Loizos, S., Zambetakis –Lekkas, 2016.

Development and precodification of a lithosphere questionnaire as a tool in

educational research (Geosciences). Bulletin of the Geological Society of

Greece, 50(1), 201-208 https://doi.org/10.12681/bgsg.11720

Bouras, Ch., 2017, Byzantine Athens. 10th-12th centuries, Routledge – Benaki

Museum, Athens.

Chuang, X., Hai-hong, W., Zhi-cai, L., Jin-sheng, N. and Hua-liang, L., 2015.

Multilayer stress from gravity and its tectonic implications in urban active fault

zone: A case study in Shenzhen, South China, J. of Applied Geophysics, 114,

174-182

Kontokostas G, Antonarakou A, Fountopoulou M, Drinia H, Lozios S

2019,URBAN GEOLOGY: EDUCATIONAL PROPOSAL FOR GEOSIENCE.

A CASE STUDY FROM THE INNER CITY OF ATHENS, GREECE, 15th

International Congress of geological Society of Greece, Athens 22-24

May 2019.


Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

ACCELERATING EDUCATION: Magdemburgo- pressure-1654


PRESSURE 


Otto von Guericke 
is a German scientist, inventor
He made  demonstrations on the physics of the vacuum, atmospheric pressure and his advocacy for the reality of "absolute space,"  was significant contribution to the Science.Magdemburgo- pressure-1654: Otto von Guericke  (originally spelled  Gericke,   German pronunciation:   [ˈɡeːʁɪkə] ) (November 20, 1602 – May 11, 1686 More about pressure you can find here : ACCELERATING EDUCATION: PRESSURE: PHYSICS CAN SOLVE IT SCORE-MYTH BUSTER MAGDEMBOURGO   GREEK EVERYTHING ABOUT PRESSURE All about pressure PASCAL PYTHAG...

Bernoulli application